Sådan forløber dit køb af en ejerbolig i Grønne Eng

 • Når du i samarbejde med EcoVillage har fundet din nye ejerbolig i Grønne Eng får du tilsendt en betinget købsaftale og en salgsopstilling på den valgte bolig. Samtidig får du tilsendt en kode til dokumentmapper på https://groenne-eng.dk/ – hvor du kan hente samtlige bilag til den betingede købsaftale.
 • Den betingede købsaftale skal underskrives elektronisk af køber med NemId senest 5 kalenderdage efter modtagelsen. Boligen er først reserveret når tegningstilbuddet er underskrevet af køber
 • FB Grønne Eng ApS underskriver elektronisk den betingede købsaftale som sælger
 • Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter sælger har underskrevet den betingede købsaftale.
 • Udbetalingen på kr. 25.000 skal indbetales til FB Grønne Eng ApS senest 6 hverdage efter den betingede købsaftale er underskrevet af sælger.
 • Senest 14 kalenderdage efter sælgers underskrift af den betingede købsaftale skal der stilles bankgaranti for restkøbesummen, alternativt kan beløbet deponeres.
 • Din bank skal straks sende en kopi af garantien til groenneeng@fbgruppen.dk og sende original garantien til FB Grønne Eng ApS, c/o FB Gruppen, Torveporten 41, 2500 Valby
 • Du får via tilvalgskontrakten mulighed for at sætte dit eget præg på din bolig. Du kan bl.a. ændre på vægge, køkkener og hårde hvidevarer
 • Hvis du foretager tilvalg, skal den tidligere stillede bankgaranti forhøjes med tilvalgsbeløbet – alternativt kan tilvalgsbeløbet deponeres
 • Senest 10 hverdage inden du skal overtage din bolig – vil du blive inviteret til en før-gennemgang af boligen, således at eventuelle mangler bliver registreret og så vidt muligt er udbedret forud for afleveringen af din bolig til dig.
 • 2 bankdage før overtagelsesdagen, skal bankgarantien erstattes af kontakt deponering for betaling af dit boligindskud.