Sådan forløber dit køb af en andelsbolig i Grønne Eng

 • Når du i samarbejde med EcoVillage har fundet din nye andelsbolig i Grønne Eng får du tilsendt et tegningstilbud og en salgsopstilling på den valgte bolig. Samtidig får du tilsendt en kode til dokumentmapper på grønneeng.dk – hvor du kan hente samtlige bilag til tegningstilbuddet
 • Tegningstilbud skal underskrives elektronisk med NemId af køber senest 5 kalenderdage efter modtagelsen. Boligen er først reserveret når tegningstilbuddet er underskrevet af køber
 • FB Grønne Eng ApS underskriver elektronisk tegningstilbuddet som sælger
 • Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter sælger har underskrevet tegningstilbuddet
 • Udbetalingen på kr. 25.000 skal indbetales til FB Grønne Eng ApS senest 6 hverdage efter tegningstilbuddet er underskrevet af sælger.
 • Senest 14 kalenderdage efter sælgers underskrift af tegningstilbud skal der stilles bankgaranti for restkøbesummen, alternativt kan beløbet deponeres.
 • Din bank skal straks sende en kopi af garantien til groenneeng@fbgruppen.dk og sende original-garantien til FB Grønne Eng ApS, c/o FB Gruppen, Torveporten 41, 2500 Valby
 • Du får via tilvalgskontrakten mulighed for at sætte dit eget præg på din bolig. Du kan bl.a. ændre på vægge, køkkener og hårde hvidevarer
 • Hvis du foretager tilvalg, skal den tidligere stillede bankgaranti forhøjes med tilvalgsbeløbet – alternativt kan tilvalgsbeløbet deponeres.
 • Når betingelserne i tegningstilbud for etablering af andelsboligforeningen A/B Grønne Eng er opfyldt – indkaldes til stiftende generalforsamling. Her vælges en bestyrelse som varetager den daglige drift af ejendommen.
 • FB Grønne Eng – giver som sælger et økonomisk tilskud til andelsboligforeningen således af andelsboligforeningen kan hyre en byggesagkyndig.
 • Senest 10 hverdage inden du skal overtage din bolig – vil du blive inviteret til en før-gennemgang af boligen, således at eventuelle mangler bliver registreret og så vidt muligt er udbedret forud for afleveringen af din bolig til dig.
 • 2 bankdage før overtagelsesdagen, skal bankgarantien erstattes af kontakt deponering for betaling af dit boligindskud.