Købsaftale A/B Grønne Eng & FB Grønne Eng ApS

Købsaftale

2.3.a Lejlighedsplaner af 05.03.2021, udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten A/S

2.3.b Salgsmappe af 05.03.2021

2.3.c Materialebeskrivelse af 22.01.2021

2.3.d BBR-arealopgørelse af 04.03.2021 (version 8.0) udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S

2.3.e Foreløbig anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder af 04.03.2021, udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S

2.3.f Lejlighedsrids af 30.11.2020, opdateret 02.03.2021

4.2 Lokalplan 398 ”Ørestad Syd” med tillæg nr. 1 og 2 og 3.

4.3 Vedtægter for Foreningen Byens Hus

4.4.a Vedtægter for Grundejerforeningen Ørestad Syd, tinglyst 19.12.2007, med tillæg 1 og 2 fra hhv. 2007 og 2015

4.4.b Regnskab for 2019 for Grundejerforeningen Ørestad Syd

4.4.c Budget for 2020 for Grundejerforeningen Ørestad Syd

4.4.d Referat af seneste generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Syd

4.11 Vedtægter for Vandlauget i Ørestad fra hhv. 2002 og 2016

4.12 Vedtægter for Vestamager Pumpedigelaug

6.1 Københavns Kommunes dispensation vedr. P-pladser af 21.06.2019

6.4.a Udkast til vedtægter for Grønne Eng Delebilsordning

6.4.b Delebilsaftale med GoMore med tilhørende prisoversigt

6.6 Servitut om delebilsordning

7.1 Jordforureningsattest af 01.12.2020

11.1 Tingbogsattest for matr.nr. 1041 Sundby Overdrev, København

12.1 Udkast til vedtægter for Ejerforeningen Grønne Eng

14.1 Oversigt over professionelle byggetekniske rådgivere

16.3 Lånetilbud (22.10.2021)

16.3.a Lånetilbud (udgår)

16.3.b Mail fra Jyske Bank af 10. marts 2021 (udgår)