Bilag til betinget tegningstilbud

Bilag 1.2.a Foreløbigt arealskema af 04.03.2021 (version 8.0), udarbejdet af Landinspektør-firmaet LE34 A/S

Bilag 1.2.b Foreløbig anmeldelse og fortegnelse over ejerlejligheder af 04.03.2021, udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Bilag 1.2.c Lejlighedsrids af 30.11.2020, opdateret 02.03.2021, udarbejdet af Landinspektør-firmaet LE34 A/S

Bilag 2.3 Købsaftale mellem FB Grønne Eng ApS og A/B Grønne Eng u/stiftelse

Bilag 3.1.a Lejlighedsplaner af 05.03.2021, udarbejdet af Vandkunsten

Bilag 3.1.b Salgsmappe af 05.03.2021

Bilag 3.1.c Materialebeskrivelse af 22.01.2021

Bilag 3.4 Tilvalgsdokument

Bilag 3.9 Dekl. vedr. brugsret til haver og tagterrasser m.v.

Bilag 4.1 Økonomioversigt af 22.10.2021

Bilag 4.2.1 Budget for Andelsboligforeningen for 1 – 15 år (22.10.2021)

Bilag 4.2.2.a Sammenligneligt budget for Andelsboligforeningen for 1 – 15 år (22.10.2021)

Bilag 4.2.2.b Konsekvensberegninger (22.10.2021)

Bilag 4.6 Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (entreprenørstyret)

Bilag 5.3.a Udkast til vedtægter for Andelsboligforeningen Grønne Eng

Bilag 5.3.b Budget for 2022 og 2023 for Andelsboligforeningen Grønne Eng (22.10.2021)

Bilag 5.3.c Udkast til referat for stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Grønne Eng

Bilag 5.3.d Fordelingsnøgler

Bilag 6.1.a Vedtægter for Grundejerforeningen Ørestad Syd fra hhv. 2007 og 2015

Bilag 6.1.b Regnskab for 2019 for Grundejerforeningen Ørestad Syd

Bilag 6.1.c Budget for 2020 for Grundejerforeningen Ørestad Syd

Bilag 6.1.d Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Syd af 26.05.2020

Bilag 7.1 Vedtægter for Vandlauget i Ørestad fra hhv. 2002 og 2016

Bilag 8.1. Vedtægter for Vestamager Pumpedigelaug

Bilag 9.1 Vedtægter for Byens Hus

Bilag 11.2.a Lånetilbud fra kreditforening (22.10.2021)

Bilag 11.2.b Mail fra Jyske Bank af 10. marts 2021 (udgår)

Bilag 14.1.a Udkast til vedtægter for Grønne Eng Delebilsforening

Bilag 14.1.b Delebilsaftale med GoMore med tilhørende prisoversigt

Bilag 14.3.a Københavns Kommunes tilsagn om dispensation af 21. juni 2019

Bilag 14.3.b Servitut om delebilsordning

Bilag 21.2 Oplysning om fortrydelsesret

Bilag 23.5 Salgsopstilling udleveret af EcoVillage