Bilag til betinget købsaftale

  1.    Erklæring om fortrydelsesret.

1.2.a    Foreløbigt arealskema af 04.03.2021 (version 8.0) med angivelse af BBR-areal, udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S

1.2.b    Foreløbig anmeldelse og fortegnelser over ejerlejligheder af 04.03.2021, udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S

1.2.c    Lejlighedsrids af 30.11.2020, opdateret 02.03.2021 fra Landinspektørfirmaet LE34 A/S

1.7       Udkast til vedtægter for Andelsboligforeningen Grønne Eng

1.9       Lokalplan 398 ”Ørestad Syd” med tillæg nr. 1, 2 og 3

1.10.a  Lejlighedsplaner af 05.03.2021, udarbejdet af Vandkunsten

1.10.b  Salgsmappe af 05.03.2021

1.10.c.  Materialebeskrivelse af 22.01.2021

1.14     Deklaration vedrørende brugsret til haver og tagterrasser m.v.

1.21     Tilvalgsdokument

2.1       Elektronisk tingbogsoplysning over de på matr.nr. 1041 Sundby Overdrev, København, på tidspunktet for købsaftalens underskrift tinglyste servitutter

2.2       Servituterklæring af 16.12.2020 med de relevante servitutter

2.5       Tinglysningsfuldmagt

3.3.a.   Jordforureningsattest af 01.12.2020

3.3.b    Ejendomsdatarapport for matr.nr. 1041 Sundby Overdrev, København, af 12.01.2021 med de dertil hørende bilag

3.3.c    Oplysning om jordforurening indhentet hos Region Hovedstaden

4.1.a    Udkast til vedtægter for Grønne Eng Delebilsforening

4.1.b    Delebilsaftale med GoMore med tilhørende prisoversigt

4.3.a    Københavns Kommunes dispensation vedr. P-pladser af 21.06.2019

4.3.b    Servitut om delebilsordning

7.2       Garantikoncept

8.1.      Tilbud på forsikring af ejerlejlighedsbyggeriet

9.2       Udkast til vedtægter for Ejerforeningen Grønne Eng

9.5       Budget for 2022 for Ejerforeningen Grønne Eng

9.8.a    Vedtægter for Grundejerforeningen Ørestad Syd, tinglyst 19.12.2007, med tillæg 1 og 2

9.8.b    Budget for Grundejerforeningen Ørestad Syd

9.8.c    Regnskab for Grundejerforeningen Ørestad Syd for 2019

9.8.d.   Referat af seneste generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Syd

9.10     Vedtægter for Foreningen Byens Hus

9.18     Vedtægter for Vandlauget i Ørestad

9.19     Vedtægter for Vestamager Pumpedigelaug

Salgsopstilling – Udleveret af EcoVillage